Anthony Browning

  • 1. Kem tẩy lông bơ Cleo có hiệu suất cao trong triệt lông?

    Để đào thải các sợi lông chán ghét, Cleo sử dụng 3 thành phần là Calcium Hydroxide, Potasium Hydroxide & Thiglycolic acid.

    Có thể fan chưa nặng tay, các sợi lông được làm từ những sợi protein mang tên gọi là keratin. Keratin được liên kết chéo bởi các liên kết cộng…[Read more]

  • Anthony Browning became a registered member 6 days, 22 hours ago